Web Sitenizi Eygsoft İle Oluşturun

Web Sitenizi Eygsoft İle Oluşturun

Bilişim Sistemi Nedir?

Bir bilişim sistemi belli bir konuya ya da örgüte ilişkin verileri bir düzen içinde sayısal ortamda saklayan ve kullanıcı ve başka sistemlerle etkileşim içinde bu veriler üzerinde arama bulma, değerlendirme, karar verme, çıkarsama işlemleri yapabilen bir sistemdir.

Bir bilişim sisteminin geliştirilmesinde harcanan zamanın ve emeğin büyük bir kısmı bilgisayar programlarında hata aramak, saptamak ve düzeltmekle geçer. Yazılım sistemleri geliştirildikten ve hatalardan makul ölçüde arındırıldıktan sonra gerçek kullanıma açılır. Uygulamaya geçtikten sonra ortaya çıkan hatalar ise sistem çalışırken ortaya çıktıkça sistem güncellemeleriyle birer birer onarılır. Nitekim kullandığımız çoğu bilgisayar işletim sistemindeki düzenli güncellemelerin amaçlarından biri de budur.

1615661162project4.jpg

Yönetim Bilişim Sistemleri Türleri

 

Kullanıcının kullandığı bilişim sisteminin türü, bir kuruluştaki düzeyine bağlıdır. Aşağıdaki şemada, bir kuruluştaki üç ana kullanıcı düzeyi ve kullandıkları bilişim sistemi türü gösterilmektedir.

 

Hareket İşleme Sistemleri (TPS)

 

Bu tür bir bilişim sistemi, bir işletmenin günlük işlemlerini kaydetmek için kullanılır. Bir Hareket İşleme Sistemi örneği Satış Noktası (POS) sistemidir. Günlük satışları kaydetmek için POS sistemi kullanılır.

Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS)

 

MIS olarak kısaltılan Yönetim Bilişim Sistemleri, taktik yöneticilerine yarı yapılandırılmış kararlar vermelerinde rehberlik etmek için kullanılır. Hareket işleme sisteminden çıktı MIS sistemine girdi olarak kullanılır.

 

Karar Destek Sistemleri (DSS)

 

Karar destek sistemleri, üst düzey yöneticiler tarafından yarı yapılandırılmış kararlar vermek için kullanılır. Yönetim Bilişim Sisteminden alınan çıktılar karar destek sistemine girdi olarak kullanılır. DSS sistemleri aynı zamanda mevcut piyasa güçleri, rekabet vb. gibi harici kaynaklardan veri girişi alır.

 

Manuel Bilişim Sistemleri VS Bilgisayarlı Bilişim Sistemleri (MIS)

 

Veri, herhangi bir ticari varlığın kan akışıdır. Bir kuruluştaki herkesin karar vermek için bilgiye ihtiyacı vardır. Bir bilişim sistemi, verileri kaydetmenin, depolamanın ve bilgi almanın organize bir yoludur.

 

Bu bölümde bilgisayarlı bilişim sistemlerine karşı manuel bilişim sistemlerine bakacağız.

 

Manuel Bilişim Sistemleri

 

Manuel bilişim sistemleri, bilgisayarlı herhangi bir cihaz kullanmaz. Verilerin kaydedilmesi, saklanması ve alınması, bilgi sisteminden sorumlu kişiler tarafından manuel olarak yapılır.

 

Manuel bilişim sistemlerinin ana bileşenleri aşağıdadır

 

İnsanlar - bilişim sisteminin alıcılarıdır.

İş Prosedürleri - bunlar, verilerin işlenmesi, saklanması, analiz edilmesi ve bilgi üretilmesine ilişkin kuralları tanımlayan önlemlerdir.

Veriler - kaydedilen günlük işlemler

Dosyalama sistemi - bu bilgi depolamanın organize bir yoludur.

Raporlar - raporlar, dosyalama sistemindeki verileri manuel olarak analiz edip derledikten sonra oluşturulur.

Aşağıdaki diyagram tipik bir manuel bilişim sisteminin nasıl çalıştığını göstermektedir.

 

Manuel bilişim sisteminin avantajları ve dezavantajları

 

Avantajları:

 

Manuel bilişim sistemlerinin avantajları

 

Daha Az Maliyet;  Sunucular, iş istasyonları ve yazıcılar gibi pahalı ekipman satın almaya gerek olmadığından bilgisayarlı bir sisteme göre daha ucuzdur.

Esneklik; Gelişen iş gereksinimleri, iş prosedürlerine kolayca ve anında uygulanabilir.

 

Dezavantajları:

 

Aşağıdakiler manuel bilişim sisteminin dezavantajlarından bazılarıdır.

 

Zaman Kaybettirici; Tüm veri girişleri dosyalamadan önce doğrulanmalıdır, bu insanlar tarafından yapıldığında zaman alıcı bir iştir. Dosyalama sisteminden veri almak da oldukça zaman alıyor.

Hata'ya Yatkınlık; İnsanlar tarafından doğrulandığında ve onaylandığında verilerin doğruluğu, bilgisayarlı sistemler tarafından yapılan doğrulama ve onaylamaya kıyasla hatalara daha yatkındır.

Güvenlik'de eksiklik - Manuel sistemler'de güvenlik, dosya odasına erişim kısıtlanarak uygulanır. Ancak önceki deneyimler, yetkisiz kişilerin dosyalama odasına kolayca erişebildiğini gösteriyor.

Verilerin çoğaltılması - Bir kuruluştaki çoğu departmanın aynı verilere erişimi olmalıdır. Manuel bir sistemde, tüm yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını kolaylaştırmak için bu verilerin çoğaltılması yaygındır. Asıl zorluk, aynı verilerin güncellenmesi gerektiğinde ortaya çıkar.

Veri tutarsızlığı - Verilerin çoğaltılması nedeniyle, bir dosyadaki verileri güncellemek ve diğer dosyaları güncellemek çok yaygındır. Bu veri tutarsızlığına yol açar.

Yedekleme eksikliği - Dosya kaybolur veya yanlış şekilde kullanılırsa, verileri kurtarma şansı neredeyse sıfırdır.

Bilgisayarlı bilişim sistemi

 

Manuel bilişim sistemlerinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için bilgisayarlı sistemler geliştirilmiştir. Manuel ve bilgisayarlı bilişim sistemi arasındaki en büyük fark, bilgisayarlı bir sistemin, bilgileri kaydetmek, saklamak, analiz etmek ve almak için bir yazılım ve donanım kombinasyonu kullanmasıdır.

 

Yönetim Bilişim Sistemlerinin Avantajları:

 

Bilgisayarlı bilişim sistemlerinin avantajları aşağıdadır;

 

Hızlı şekilde veri işleme ve bilgi alma - Bu, bilgisayarlı bir bilişim sisteminin en büyük avantajlarından biridir. Verileri işler ve bilgileri daha hızlı bir şekilde alır. Dolayısıyla geliştirilmiş müşteri ve müşteri hizmetleri ağı oluşur.

Geliştirilmiş veri doğruluğu - Manuel sistemlerle karşılaştırıldığında bilgisayarlı bir sistemde veri doğrulama ve onaylama kontrollerinin uygulanması daha kolaydır.

Gelişmiş güvenlik - bilgisayarlı bilişim sistemi, veritabanı sunucusuna erişimi kısıtlamanın yanı sıra, kullanıcının kimlik doğrulaması, biyometrik kimlik doğrulama sistemleri, erişim hakları kontrolü vb. gibi diğer güvenlik denetimlerini de uygulayabilir.

Azaltılmış veri çoğaltma - Veritabanı sistemleri, verilerin çoğaltılmasını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, bir departmandaki verilerin güncellenmesinin diğer departmanlar için de otomatik olarak mevcut hale gelmesi anlamına gelir.

Geliştirilmiş yedekleme sistemleri - Günümüz teknolojisinde, yedekler kolaylıkla bulutta saklanabilir. Bu da şayet verileri depolamak için kullanılan donanıma ve yazılıma bir şey olursa verilerin kurtarılmasını kolaylaştırır.

Bilgiye kolay erişim - çoğu şirket yöneticisi seyahat ederken bilgiye dayalı bir karar verebilmelidir. Web ve Mobil teknolojiler verilere her yerden erişebilmeyi mümkün kılar.

 

 

Yönetim Bilişim Sistemlerinin Dezavantajları

 

Kurulumu ve yapılandırması pahalıdır - İlgili kuruluş, bilişim sistemini çalıştırmak için gerekli donanım ve yazılımı satın almak zorundadır. Buna ek olarak, iş prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve personelin bilgisayarlı bilişim sisteminin nasıl kullanılacağı konusunda eğitilmesi gerekecektir.

Teknolojiye büyük ölçüde bağımlılık - Eğer donanım veya yazılımın çalışmasını durduran herhangi bir şey olursa, gerekli donanım veya yazılım değiştirilene kadar bilgilere erişilemez.

Dolandırıcılık riski - Eğer uygun kontroller ve denetimler mevcut değilse, bir davetsiz MISafir asla teslim edilmeyen mallar için fatura kesmek gibi yetkisiz işlemler yapabilir.

 

 

MIS, Yönetim Bilişim Sistemleri anlamına gelir. Yöneticilerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olan insanlar, prosedürler, veriler ve bilgi teknolojilerinden oluşan bir koleksiyondur.

Bilgisayarlı bilişim sistemleri, manuel bilişim sistemlerine göre daha verimlidir. Manuel bilişim sistemleri, bilgisayarlı bilişim sistemlerine göre daha ucuzdur.

Hareket işleme sistemleri (TPS) operasyonel personel tarafından günlük iş kalemlerini kaydetmek ve yapılandırılmış kararlar vermek için kullanılır.

Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS), orta düzey yöneticiler tarafından yarı yapılandırılmış kararlar vermek için kullanılır.

Karar Destek Sistemleri üst düzey yöneticiler tarafından kullanılır ve üst düzey yöneticilerin yapılandırılmamış kararlar vermelerine yardımcı olur.

Eygsoft Bilişim Hizmetleri

Markanızın uzman bir ekipten yardım alması gerektiğine inanıyor musunuz? Projeniz için çalışmaya başlamak için bizimle iletişime geçin!

Daha Fazla Bilgi

Bize Ulaşın

 

Ne arıyorsunuz?